Vraagstuk

De adoptie van Knowledge Centered Service, voorheen Knowledge Centered Support, vraagt betrokkenheid van de eigen organisatie en het management. Het is belangrijk dat binnen de organisatie een "leading coalition" ontstaat van mensen die de methodiek doorgronden en uitdragen en die de organisatie meenemen in dit traject. Hoe kunnen deze mensen zich het best voorbereiden op deze reis?

Visie

Om de methodiek te begrijpen en uit te kunnen dragen, is een bepaalde basiskennis van de methodiek vereist. InfraVision verzorgt namens het Consortium for Service Innovation certficeringscursussen die in deze behoefte voorzien. In deze driedaagse cursus maakt u niet alleen kennis met de theorie achter KCS, maar leert u ook begrijpen hoe een adoptieprogramma eruit ziet en welke impact de methodiek heeft op uw huidige organisatie. Na het volgen van de cursus kunt u een examen afleggen waarmee u het officiele certificaat van het Consortium for Service Innovation verkrijgt. U bent daarmee gecertificeerd KCS consultant en in staat dit traject binnen uw organisatie te begeleiden.

Meer weten? Neem contact met ons op!