Vraagstuk

In een zeer hoog tempo worden 3 cruciale IT-omgevingen meer en meer met elkaar verbonden: Development, Operations en Quality Assurance. Het samenkomen van deze drie omgevingen vindt plaats in de zogenaamde DevOps organisatie.

Het samengaan van deze omgevingen wordt vaak geïnitieerd vanuit de Development omgeving. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat een Agile Development omgeving geen grote releases meer voortbrengt, maar zelfs afstapt van de gedachte van gebundelde releases. In de praktijk zorgt een Agile aanpak nu voor heel veel nieuwe kleine releases. Deze constante en niet-aflatende stroom van nieuwe releases moet afzonderlijk in productie worden gebracht en worden gesupport.

Operations is verantwoordelijk voor een betrouwbare en beschikbare omgeving. Veel nieuwe releases en een betrouwbare en hoog beschikbare IT-omgeving hebben traditioneel altijd op gespannen voet met elkaar gestaan; elke verandering zorgde immers voor potentiële verstoringen. Binnen een DevOps omgeving moeten nu de barrières tussen Development en Operations worden geslecht. Beide afdelingen werken nauw met elkaar samen voor zowel Development, Operations alsook Quality Assurance.

Het hoeft geen betoog dat een DevOps omgeving zijn weerslag op IT Service Management heeft. Taken binnen ITSM zullen drastisch veranderen. Naast het feit dat het creëren van een DevOps omgeving duidelijk een belangrijk cultureel aspect in zich draagt, is er ook een IT-platform voor vereist dat de nieuwe samenwerking mogelijk maakt.

Met betrekking tot DevOps zien organisaties zich dan ook voor de volgende vragen gesteld:

  • Hoe slecht ik de barrières tussen Development, Operations alsook Quality Assurance;
  • Hoe vindt de DevOps organisatie aansluiting met de Business;
  • Hoe creëer ik een platform dat de samenwerking mogelijk maakt.

Visie

Met DevOps is een grote behoefte ontstaan aan het integreren van Development en Operations. Operations wordt echter vaak als log en traag ervaren, waardoor de slagvaardigheid van een Agile ontwikkelafdeling wordt geremd. Aan de andere kant is juist het controlerende aspect van een beheerorganisatie onmisbaar om de vele veranderingen in het IT-landschap beheersbaar te houden. Onze visie is dat deze twee werelden uitstekend samengaan als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Ten eerste moeten de beheerprocessen dusdanig slank en efficiënt zijn dat ze het hoge tempo van delivery voor Development bij kunnen houden. Efficiënte tooling met een hoge mate van automatisering is hiervoor onmisbaar.

Ten tweede is het serviceconcept essentieel om de werelden van ontwikkeling en beheer bij elkaar te brengen. Samen leveren deze werelden een service aan gebruikers. De service staat onder regie van een aantal beheerprocessen, die zorgdragen voor instandhouding maar ook uitbreiding, waarbij het Change en Release proces worden ingezet voor het verzamelen van wensen en het starten van een nieuwe ontwikkelcyclus of sprint.

Ten derde wordt de nieuwe functionaliteit grotendeels geautomatiseerd getest en in productie gebracht, waarbij de CMDB informatie eveneens automatisch wordt bijgewerkt, zodat alle wijzigingen (ook achteraf) vindbaar en rapporteerbaar zijn.

InfraVision vult deze voorwaarden op de volgende manier in:

  • Het implementeren van slanke en efficiëntie beheerprocessen op basis van bewezen Best Practices;
  • Het samen met de opdrachtgever bepalen van een relevante Service Catalogue/Service Architectuur;
  • Het integreren van de onderliggende ondersteunende systemen van de DevOps organisatie, zoals de ITSM applicatie, Development tooling, Test tooling en IT Automation;
  • Het begeleiden van de betrokken organisaties in de andere manier van werken middels Verander Management.

Customer quote

Voor een toonaangevende HR leverancier in Nederland was het van cruciaal belang om hun voorsprong verder uit te bouwen middels innovatieve software waarbij een korte “time to market” essentieel is. InfraVision integreerde de IT Service Management en Development tooling tot een geïntegreerde ondersteunende DevOps toepassing waardoor de klant haar marktpositie verder kan versterken.

“InfraVision stelde ons in zeer korte tijd in staat om Development en Operations samen te laten werken, waarbij wij zelfs de bestaande Development tooling konden blijven gebruiken. Dit zorgde voor instant acceptatie en zeer lage kosten.” 

Kennismaken? Neem contact met ons op!