Value drivers

Wij zijn kritisch op de toegevoegde waarde die onze services bieden aan u als klant. Een project dat wij uitvoeren of een service die wij leveren, moet waarde toevoegen aan uw serviceorganisatie en aan uw klanten. De praktijk heeft ons geleerd dat die waarde altijd terug te brengen is naar een vijftal value drivers, te weten:

Optimize IT Costs

Optimize IT Costs

Hoe haal je het meeste uit elke IT medewerker, elk IT middel en elk IT project en kom je tot een betere toewijzing van mensen en middelen?

Demonstrate Transparency

Demonstrate Transparency

Hoe krijgt u inzicht in kosten en activiteiten van uw organisatie en informeert u belanghebbenden hierover?

Increase Business Value

Increase Business Value

Hoe zorgt u ervoor dat IT investeringen en operationele beslissingen in lijn zijn met de prioriteiten die uw klantorganisatie stelt?

Manage Risk

Manage Risk

Hoe definieert en controleert u risico’s in een dynamische, snel veranderende organisatie en IT omgeving?

Assure Quality of Service

Assure Quality of Service

Hoe behaalt u performancedoelstellingen in een samenstelling van fysieke-, virtuele- en cloud omgevingen?