Nieuws
14 January

Raamovereenkomst Smals aan InfraVision gegund!

Smals, de grootste ICT-dienstverlener van de Federale Overheid in België, heeft het bestek met referentie “Tool voor permanente controle in real time van de IT-infrastructuur” op 19 november 2018 aan InfraVision toegewezen. Als Nexthink partner heeft InfraVision de Nexthink TM software suite voorgesteld, die op alle vlakken, zowel functioneel als prijstechnisch, de beste oplossing biedt.

De raamovereenkomst loopt over een periode van 4 jaar, en zowel Smals zelf als de meeste Federale Overheidsinstellingen in België kunnen gebruikmaken van dit contract.

Dit behelst de volgende organisaties:

  • De leden van Smals en hun leden als het lid een vereniging is,
  • De aanbestedende diensten gelieerd aan het primaire en secundaire netwerk van de KSZ (Kruispuntdatabank van de Sociale Zekerheid),
  • De publieke diensten van de communautaire en regionale ministeries en de publieke organismen met rechtspersoonlijkheid die de Gemeenschappen en Regio’s vertegenwoordigen,
  • Het Centrum voor Informatica van het Brusselse Gewest (CIBG/CIRB).

Nexthink

De Nexthink software biedt door toepassing van Big Data technologie op een unieke wijze ondersteuning op 3 domeinen:

  • Quality of Service: verminder het aantal incidenten, verkort de oplostijd van incidenten, verhoog de medewerkerstevredenheid, en monitor in real-time de kwaliteit van de diensten.
  • Transformatie: versnel de digitale transformatie van uw werkplekken, schakel verstoringen door wijzigingen uit, en hou een up-to-date overzicht van de werkplekken voor, tijdens en na de transformatie.
  • Compliance: maak uw medewerkers bewust van veiligheidsrisico’s, dwing veiligheidsbewust en conform gedrag af, en beheers beveiligingsinbreuken.

Voor meer informatie over de Nexthink software kunt u hier terecht.

Als u wenst gecontacteerd te worden door InfraVision voor een verdere toelichting, kunt u hier uw gegevens achterlaten.