Nieuws
21 December

Kadercontract FOD Kanselarij aan InfraVision gegund!

FOD Kanselarij van de Eerste Minister, en meer specifiek de ICT dienst van de FOD Kanselarij, heeft het deel betreffende 4me en aanverwante software van het bestek met referentie “IT18107 - Dienstenopdracht met het oog op het verlenen van licenties en aanverwante consultancy- en maintenancediensten en van gespecialiseerde consultancydiensten inzake beheersdiensten” op 12 november 2018 aan InfraVision toegewezen.

Zowel FOD Kanselarij zelf als een groot aantal Federale Overheidsdiensten (FOD’s) en hieraan gelieerde overheidsinstellingen in België kunnen gebruikmaken van dit contract voor de aanschaf en implementatie van een viertal van de meest innovatieve service management oplossingen die momenteel beschikbaar zijn in de markt. Het kadercontract loopt over een periode van vier jaar.

Deze oplossingen zijn:

4me:

4me is veruit de meest innovatieve service management oplossing in de markt, die perfect de beide kanten van Digitale Transformatie in Service Management “ready-to-use” ondersteunt.

  • Enerzijds biedt het de mogelijkheid uw medewerkers optimaal te ondersteunen bij alles wat zij nodig hebben om productief te zijn. Wij noemen dat Employee Enablement of Enterprise Service Management.
  • Anderzijds biedt het de mogelijkheid om in de backoffice volledig de regie te voeren over de dienstverlening van interne afdelingen en outsourcers. Dit is het concept van Service Integration And Management (SIAM).

Meer informatie over 4me kunt u hier vinden.

Nexthink:

Nexthink software biedt op een unieke wijze, door toepassing van Big Data technologie, ondersteuning op 3 domeinen:

  • Quality of Service: verminder het aantal incidenten, verkort de oplostijd van incidenten, verhoog de medewerkerstevredenheid, en monitor in realtime de kwaliteit van de diensten.
  • Transformatie: versnel de digitale transformatie van uw werkplekken, schakel verstoringen door wijzigingen uit, en hou een up-to-date overzicht van de werkplekken voor, tijdens en na de transformatie.
  • Compliance: maak uw medewerkers bewust van veiligheidsrisico’s, dwing veiligheidsbewust en conform gedrag af, en beheers beveiligingsinbreuken.

Voor meer informatie over de Nexthink software kunt u hier terecht.

Bomgar:

De Bomgar software geeft u “ease-of-mind” als het gaat om toegang geven tot uw omgeving en uw applicatielandschap. Het biedt de meest veilige oplossing voor de volgende 3 domeinen:

  • Remote Support: uw supportmedewerkers kunnen op afstand toegang krijgen tot computers en mobiele apparaten om deze te diagnosticeren, controleren en repareren, op de best beveiligde manier, met sessieregistratie en gedetailleerde audit trail.
  • Privileged Access Management: u kunt de toegang tot cruciale systemen beheren, zonder dat u de gebruikers bij het uitvoeren van hun werk stoort. U kunt definiëren hoe gebruikers verbinding maken, sessies in realtime volgen en elke sessie opnemen voor een gedetailleerde audit trail.
  • Privileged Identity and Credentials Management: beveilig en beheer paswoorden voor al uw bevoorrechte gebruikers. Of het nu een leverancier, een database administrator, een network administrator, of een bevoorrechte insider betreft, Bomgar Privileged Identity stockeert de credentials op een beveiligde manier en versnelt bijna elk niveau van toegang naar systemen op uw netwerk.

Voor meer informatie over de Bomgar software kunt u hier terecht.

Fastpass:

De Fastpass software lost het meest voorkomende probleem van password reset op een veilige en efficiënte manier op, vanuit 2 focusgebieden:

  • FastPass Enterprise Password Manager: Verhoog de productiviteit van uw servicedesk en van uw medewerkers door hen zelfstandig hun paswoord te laten resetten of deblokkeren.
  • Fastpass Password & Compliance Manager: zorg ervoor dat de door de servicedesk ondersteunde password resets op basis van een GDPR conform proces uitgevoerd worden, waarbij de identiteit van de aanvrager 100% gegarandeerd wordt, en waarbij de servicedesk medewerker een GDPR conform proces volgt zodat het paswoord alleen gekend is bij de aanvrager, via een gedefinieerd authenticatie- en leveringsproces.

Voor meer informatie over de Fastpass software kunt u hier terecht.

Als u gecontacteerd wenst te worden door InfraVision voor een verdere toelichting, kunt u hier uw gegevens achterlaten.