Vraagstuk

Paul Bauwens, ICT Architect van het Meander Medisch Centrum, ziet elk jaar meer leveranciers bij het ziekenhuis ondersteuning leveren op zorgapplicaties en/of medische apparatuur. Op dit moment zijn dit al meer dan 80 leveranciers. Deze leveranciers hebben toegang tot het ziekenhuisnetwerk nodig om support te kunnen leveren. Hiervoor gebruikt elke leverancier een eigen remote support tool of VPN-verbinding.

“Je moet weten wie onderhoud verleent, want het ziekenhuis is verantwoordelijk voor het feit dat enkel gekwalificeerde medewerkers onderhoud verlenen aan zorgapplicaties of medische apparaten.  Verder vraagt de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging in de zorg ons om controle te hebben over wie toegang heeft tot onze privacygevoelige data. We kunnen ons simpelweg geen incidenten permitteren rondom het uitlekken van data.”

VPN-verbindingen zijn voor Meander in de nieuwe infrastructuur eenvoudig op te zetten, ze hebben echter een hoge beheerlast en zijn kostbaar vanwege het hooggekwalificeerde personeel dat benodigd is. De VPN-verbindingen zijn lastig te auditen op wanneer ze gebruikt zijn, laat staan op wat er tijdens zo’n sessie heeft plaatsgevonden. Voor remote support tools van leveranciers dient de firewall deels opengesteld te worden. Dit leidt tot een direct beveiligingsrisico en dit is ook niet controleerbaar.

Oplossing

Het was voor Paul duidelijk dat deze situatie zo niet kon blijven bestaan.

“Leveranciers moeten op een veilige manier toegang krijgen tot het netwerk en de audits behoren binnen ons eigen netwerk te worden opgeslagen”.

Paul kwam in een onderzoek al snel tot de conclusie dat Bomgar de enige speler in de markt is met een specifieke oplossing voor leverancierstoegang (Embassy, die daarbij alle audit trails achter de eigen firewall opslaat, wat betekent dat data nooit het eigen netwerk verlaat). Met de Bomgar Embassy oplossing wordt een veilige, controleerbare, multi-platform toegangsoplossing voor leveranciers gecreëerd. Het Meander Medisch Centrum heeft Bomgar gedurende enkele maanden uitgebreid getest.

“Bomgar is de enige oplossing met controle over het hele platform en slaat de data op in de eigen omgeving, Bomgar steekt met kop en schouders boven de rest uit. Bomgar stelt ons in staat te controleren wie op welk moment toegang heeft tot een bepaalde pc of server. Er zijn meer dan 75 verschillende toegangsrechten in te stellen. De standaard rapportages voorzien al ruim in de behoefte die je als ziekenhuis hebt vanuit een beveiligingsperspectief.”

Bomgar biedt een licentie op basis van gelijktijdige gebruikers. Het aantal over te nemen pc’s of servers en leveranciers die je toegang geeft is onbeperkt. Er is geen beperking in functionaliteit en er zijn geen extra modules. Het is een echte all-in licentie. Het biedt je de mogelijkheid klein te beginnen en langzaam op te schalen naarmate het gebruik toeneemt en het platform daarmee dus een succes is. 

 Op dit moment heeft het Meander Medisch Centrum toegang voor andere remote support tools geblokkeerd en het wordt het gebruik van Bomgar voor remote support verplicht gemaakt voor leveranciers in de ICT-inkoopvoorwaarden.

De toekomst

Het gebruik van Bomgar zal in de toekomst waarschijnlijk worden uitgebreid door leveranciers ook te betrekken bij het oplossen van incidenten. Dit zorgt ervoor dat de dienstverlening snel weer hersteld kan worden en de klant minimale hinder ervaart van de opgetreden storing. Later sluit mogelijk ook de ICT-helpdesk aan en is een integratie met de ITSM tool nodig.

“Bomgar biedt een functionele rijkdom en koop je op de groei. We hebben tijdens de uitrol bewust gekozen om te focussen op wat echt belangrijk was en later pas uit te breiden.”

De eigen beheerders zijn inmiddels ook enthousiast geworden over de mogelijkheden die Bomgar biedt voor in-house ondersteuning. Meander Medisch Centrum gaat het Bomgar platform straks ook inzetten voor een comfortabele ondersteuning van de eigen helpdesk en de eigen beheerders.

“Bomgar ondersteunt alle relevante platformen. Daardoor is Meander Medisch Centrum ook al gereed om remote support te verlenen aan medewerkers die mobiele devices gebruiken wanneer Meander Medisch Centrum mobile cloud services gaat uitrollen”.

“We hebben ook al enthousiaste reacties ontvangen van leveranciers die ons Bomgar portal zijn gaan gebruiken”.

Values

Het project bij Meander Medisch Centrum heeft op twee belangrijke value drivers waarde gecreeerd.

Optimise IT Costs
Optimise IT Costs

Het vanuit 1 oplossing kunnen beheren van alle toegang van leveranciers op ons netwerk heeft de kosten van dit beheer sterk gereduceerd.

Manage Risk
Manage Risk

We hebben nu volledig zicht op welke leverancier wat doet op ons netwerk, waardoor we de risico's die hiermee gepaard gaan veel beter beheersen.

Kennismaken? Neem contact met ons op!